Houd de kerk in uw midden!
   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Wat u wilde weten over Kerkelijk Waardebeheer

Is Kerkelijk Waardebeheer een kerkelijk initiatief?

Stichting Kerkelijk Waardebeheer is een particulier initiatief van bij de kerken betrokken mensen. De stichting werkt interkerkelijk, dat wil zeggen: zij werkt voor christelijke kerken. Het is dus niet een kerkelijke instelling van het ene of het andere christelijke kerkgenootschap. Onze motivatie is dat we de opdracht aan álle gelovigen om zich in te zetten voor de christelijke boodschap serieus nemen. We willen onze kennis en kunde ten dienste van de kerken stellen.

 

Werkt Kerkelijk Waardebeheer samen met de bisdommen en instanties in de protestantse kerk?

Ja, Kerkelijk Waardebeheer heeft de ambitie om een aanvullende ondersteunende dienst aan kerken te verlenen. Dit betekent dat wij onze deskundigheid graag inzetten waar die nodig is. Dit is altijd maatwerk. Wij doen geen onnodige dingen of dingen waar kerken zelf goed in zijn.  Enerzijds om de kosten voor de kerkelijke organisatie beperkt te houden en anderzijds willen we de regie graag bij de kerken laten.

 

Zijn de vragen in de katholieke kerk niet heel anders dan in de protestantse kerken?

Alhoewel de formele structuur van beide kerkgenootschappen verschilt, zijn de vragen die er rondom het teveel aan kerkgebouwen worden gesteld vergelijkbaar. Belangrijke aspecten bij herbestemming zijn in beide gevallen gelijk. Te denken valt aan dingen als: het zorgen voor een gezonde exploitatie, het zoeken naar aansprekende manieren van kerk-zijn, het genereren van draagvlak in de eigen geloofsgemeenschap, het zoeken van participanten die het kerkgebouw willen steunen en de behoefte aan deskundige begeleiding.

 

Moet er voor de adviezen van Kerkelijk Waardbeheer betaald worden?

Wanneer Kerkelijk Waardebeheer werkt aan een concrete opdracht, moet daarvoor betaald worden. Hoeveel er betaald moet worden, wordt altijd van tevoren afgesproken en daar gaan we transparant mee om. Omdat we een Algemeen Nut Beogende instelling zijn en geen winst beogen te maken, zijn onze tarieven relatief laag. In elk traject waar vastgoed bij betrokken is, moet op enig moment voor dienstverlening betaald worden. Niet altijd is voor de eigenaar duidelijk waar, wanneer en hoeveel. Kerkelijk Waardebeheer laat altijd aan de eigenaar zien wat er betaald moet worden, op welk moment en of de kerk daar beter van wordt.

 

Waarin verschilt Kerkelijk Waardebeheer van andere partijen in de markt, die kerkgebouwen herbestemmen?

Kerkelijk Waardebeheer kent de kerken van binnenuit en biedt alleen diensten aan kerkelijke organisaties aan. Wij begrijpen hoe het in kerken werkt en zitten niet de ene keer aan de ene kant van de tafel en dan weer aan de andere. Ook hebben wij geen eigen belang bij de door de kerk te kiezen oplossing rondom een kerkgebouw. Kerkelijk Waardebeheer handelt namelijk niet zelf in kerkgebouwen en verwerft ze ook niet direct of indirect.

 

Waarom zou ik voor Kerkelijk Waardebeheer kiezen?

Omdat u dan in zee gaat met een professionele partij die u beter begrijpt dan welke andere ook. De adviezen die u krijgt, passen bij uw organisatie en bij de doelstellingen die u nastreeft. Daarin zijn we neutraal, kundig en transparant. We hebben geen eigen agenda en presenteren altijd verschillende scenario’s waar u uit kunt kiezen. Omdat we het belangrijk vinden dat de kerken zelf de regie houden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief