Houd de kerk in uw midden!
   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Resultaten van een niet zo wetenschappelijke enquête

Naar aanleiding van de onlangs (6 en 7 april jl.) gehouden Kerkenbeurs in de Grote Kerk in Breda, heeft Kerkelijk Waardebeheer een niet wetenschappelijke mini-enquête gehouden.

Bezoekers van onze website en van de beurs konden antwoord geven op de vraag Wat is volgens u momenteel het probleem voor de traditionele christelijke kerkgebouwen?

 

Vier antwoorden waren mogelijk: 

  1. (Christelijk) geloof verdwijnt uit Nederland
  2. Kerkgebouwen zijn te duur
  3. Kerkgebouwen zijn overbodig geworden
  4. Kerken zijn niet meer van deze tijd

Antwoorden werden gegeven op de twee beursdagen, dat leverde heel interessante en aardige gesprekken op, en via onze website. Opmerkelijk is dat niemand koos voor antwoord nummer 4. Op de eerste beursdag gingen de meeste stemmen naar antwoord 2, en op de tweede dag naar antwoord 1. Via de website werd het meest gekozen voor antwoord 3. Kortom: hier valt geen chocola van te maken, en dat hoort ook zo bij een niet wetenschappelijke enquête.

Ruimte die op ons wacht

Frank Bosman ging op zaterdag in op de betekenis van het kerkgebouw in de huidige tijd en refereerde daarbij aan de vijf betekenissen die hij vorig jaar in het boek ‘Levende stenen, een theologie van kerkelijk vastgoed’ uiteen zette. In gesprek met de aanwezigen werd een zesde betekenis van het kerkgebouw in onze tijd toegevoegde: als betekenisvolle plaats die op ons wacht, een plaats die opnieuw invulling kan krijgen. Zoals het door de eeuwen heen ook vaak is gegaan.

Een seculier eiland

“Wat we in Nederland soms vergeten”, aldus Frank Bosman, “is dat we niet de maatstaf of voorhoede zijn maar eerder een eiland: een seculiere uitzondering in een verder religieuze wereld”. In de wereld speelt religie een grote rol en dat zal zij zoals het ernaar uitziet blijven spelen. Steeds vaker verschijnen er interviews, artikelen en boeken waarin het belang van religie wordt benadrukt door mensen die zichzelf als ongelovig, niet kerkbetrokken en ook niet religieus betitelen. Op zoek naar onze achtergrond, naar iets wat ons overstijgt en ons kan binden.

Te duur

Dat juist mensen die wel bij de kerk betrokken zijn vinden dat kerkgebouwen te duur zijn, hangt natuurlijk samen met het door hen gevoelde nijpende tekort aan middelen en hun liefde voor het kerkgebouw. Het hangt waarschijnlijk ook samen met het gebruik dat nu van het kerkgebouw wordt gemaakt. Bij het huidige gebruik dat ervan wordt gemaakt, wordt zo’n gebouw vaak te duur gevonden. Maar als het intensief gebruikt zou worden, ligt dit weer anders.

Enfin, genoeg stof tot nadenken. Kerkelijk Waardebeheer blijft zich inzetten om kerkgebouwen exploitabel te maken en in ons midden te houden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief