Houd de kerk in uw midden!
   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Wie zijn wij?

Kerkelijk Waardebeheer bestaat uit een groep van betrokken deskundigen die samen een netwerkorganisatie vormen. Dit betekent dat wij vanuit onze verschillende kennis, achtergrond, ervaring en discipline, samenwerken en elkaar aanvullen. Dat doen wij uit liefde voor kerken en hun gebouwen. De mensen die bij Kerkelijk Waardebeheer werken zijn zelfstandige professionals die hun sporen hebben verdiend in aan vastgoed én aan kerken gerelateerde werkzaamheden. Wij zijn niet in loondienst bij Kerkelijk Waardebeheer. We werken alleen voor kerkelijke organisaties en doen dat transparant en tegen een gereduceerd tarief. Voor deze werkwijze kiezen wij om kerken optimaal te ondersteunen tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Transparant betekent dat we van tevoren vertellen hoeveel ons advies gaat kosten. De mensen die bij Kerkelijk Waardebeheer werkzaamheden verrichten kunnen direct noch indirect kerkelijk vastgoed verwerven waarin we adviseren of hebben geadviseerd. Dit betekent dat wij nooit aan twee kanten van de tafel zitten, en altijd een onafhankelijk advies geven dat dit niet is vermengd met een eigen belang. Noch van onze organisatie, noch van de daarbij werkzame personen. Ons streven is het om de kerk in ons – en dus ook in uw – midden te houden. Hoe dat het beste kan, daarover gaan we graag in gesprek. U kunt contact opnemen met onderstaande personen en wij komen graag in een vrijblijvend gesprek toelichten wat wij voor u kunnen doen.

Petra Stassen

Directeur

Geboren in Brabant, katholiek in hart en nieren. ‘Rode draad in mijn arbeidzame leven: het werk in parochies en in kerkelijke gemeenten ondersteunen. Kerkelijke bestuurders concreet helpen in hun werk, pastorale doelstellingen vertalen naar reële mogelijkheden. Het adviseren van… Lees verder

Erik Lingeman

Adviseur

“Inmiddels ben ik meer dan 25 jaar als rentmeester actief binnen het kerkelijk vastgoed, zowel binnenstedelijk als ook in kleinere woonkernen en het platteland. In die periode heb ik veel zien veranderen in de betrokkenheid bij de verschillende kerkgenootschappen.… Lees verder

Menno Stok

Adviseur

“Teruglopende ledenaantallen en fusies leiden helaas vaak tot een veranderende ruimtebehoefte bij kerkgemeenten. Professionele hulp bij het inzichtelijk maken en het fysiek duiden van die nieuwe ruimtelijke behoefte kan kerkbesturen helpen een betere afweging te maken. Die afwegingen zijn… Lees verder

Hans Meertens

 

Adviseur

De sluiting van een kerk doet pijn en maakt bij alle betrokkenen veel emoties los. Oog hebben voor dat proces is een voorwaarde om een noodzakelijk geachte herontwikkeling tot een goed einde te brengen. En een goed einde… Lees verder

Lucas Sluiter

 

Adviseur

Religieus erfgoed herbestemmen zonder eindgebruiker is haast onmogelijk. Daarom staat, naast de huidige eigenaar, bij mij degene die het gebouw gaat gebruiken centraal. Hij of zij bepaalt tenslotte de (financiële) haalbaarheid. Met mijn achtergrond in beleggingen, herbestemmingen, mijn… Lees verder

Fred Heidinga

Adviseur

Soms probeer ik mij Nederland – of welk Europees land dan ook – voor te stellen zónder kerkgebouwen of -torens. Het geeft een merkwaardig en nogal ‘ontheemd’ gevoel kan ik u verzekeren… Wat dan meteen iets zegt over één… Lees verder

Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief