Houd de kerk in uw midden!
   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Nieuwsarchief

Gezocht: Kerk(en)visie

In een volle Stevenskerk in Nijmegen werd op zaterdag 10 november 2018 een intentieovereenkomst getekend, waarmee het door Minister Engelshoven (OCW) gelanceerde project ‘Kerkenvisies’ feestelijk is gestart. Het project wordt geleid door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

 … Lees verder

Kerkenvisies

Het plan van de Minister van OC&W om in elke burgerlijke gemeente een kerkenvisie te ontwikkelen, begint vorm te krijgen. Veel is nog onduidelijk, binnenkort zal de projectgroep van de RCE meer informatie over de concrete invulling gaan geven. Wel… Lees verder

Kerken in Frankrijk

Terug van vakantie, waar veel Nederlanders vast weer mooie kerken hebben bekeken. Want ja, kerkgebouwen: ze doen wat met ons. Zeker als we op vakantie zijn. Maar wát doen ze nou precies met ons? Bevredigen kerkgebouwen een verlangen naar broodnodige… Lees verder

Proefschrift Herman Wesselink

Op donderdag 21 juni 2018 verdedigde Herman Wesselink aan de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn proefschrift, met de titel ‘Een sterke toren in het midden der stad. Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen’, en behaalde daarmee zijn… Lees verder

Pinksteren voor kerkgebouwen

Mevrouw Yvonne Zonderop schreef een zeer lezenswaardig boek dat iedereen die in de traditionele kerken actief is, betaald of onbetaald, zou moeten lezen. ‘Ongelofelijk’ is de titel, met als ondertitel   ‘over de verrassende comeback van religie’ (Prometheus, 2018).… Lees verder

Privacyregelingen aangescherpt

Op 25 mei a.s. geldt aangescherpte wetgeving inzake privacy. Deze wetgeving is het gevolg van Europese wetgeving en met name gericht op het indammen van de gevolgen die internet en automatische gegevensverwerking hebben op burgers. Ook Kerkelijk Waardebeheer verwerkt persoonsgegevens… Lees verder

Minister wil kerkenvisies!

In antwoord op Kamervragen van CU en D’66 komt Minister van Engelshoven met een uitdagend en constructief voorstel inzake het vraagstuk van de kerkgebouwen in Nederland. Trouw berichtte er op 15 maart jl. over.

 

Meer geld

De Minister wil… Lees verder

Verkoop van de Bontebrugkerk

Op onze website publiceren we met enige regelmaat dossiers waar Kerkelijk Waardebeheer bij betrokken was. Omdat we weten dat kerkbestuurders graag de ervaringen uit andere geloofsgemeenschappen horen en we kennis willen delen ter inspiratie. In deze serie… Lees verder

Een mini enquête

Gelovigen kijken anders tegen kerkgebouwen aan dan zij die zeggen niet te geloven en die geloof misschien ook wel ‘niet meer van deze tijd vinden’. Onderling verschillen gelovigen ook weer van mening over de kerkelijke toekomst. Sommigen zien die helemaal… Lees verder

Meten is weten

De kwestie van de kerkgebouwen leeft volop in Nederland. Zo was er op 1 februari jl. een bijeenkomst met ‘vertegenwoordigers van kerkeigenaren, provincies, gemeenten, de RCE en andere erfgoedinstellingen’ in het kader van het project ‘De Verbinding’. Een initiatief… Lees verder

Afgebroken

De column van pastor Stefan Jurgens, pastoor in Münster, gehoord op WDR4 radio op 19 februari 2018, vinden we zo mooi en precies in de roos dat we u die niet willen onthouden. … Lees verder

Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief