Houd de kerk in uw midden!
   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Literatuur

Mensen of stenen

In kerkelijke kringen hoort men nogal eens dat er ‘wegens een tekort aan middelen gekozen moet worden tussen mensen en stenen’. Dit is om diverse redenen een valse voorstelling van zaken. Petra Stassen schrijft hierover een column in Kerkmagazine 3… Lees verder

Boekpresentatie ‘Kerken delen’

Het boekje ‘Kerken delen’ dat de Stichting Kerken in Nederland (SKIN), afdeling Rotterdam, op 31 mei 2017 in de Pniëlkerk in Utrecht presenteerde bevat een mooie beschrijving van elf voorbeelden van kerkgebouwen die zijn herbestemd. Na deze beschrijvingen volgen enkele… Lees verder

Woorden tellen

Geloofstaal is iets dat men moet leren te verstaan. Katholieken en protestanten gebruiken soms net andere woorden voor dezelfde dingen. Woorden tellen, het is de kunst ze goed te verstaan. Dat valt niet altijd mee en de belangrijkste uitdaging waar… Lees verder

Herbestemming

Kerk blijft plek voor bezieling en bezinning, artikel Trouw 17-1-2017

Onderzoek herbestemming kerken en kerklocaties

Aanbevelingen herbestemming kerken en kerklocaties

Voorbeelden van herbestemde kerken

Herbestemming van roerend religieus erfgoed zie: Museum Catharijneconvent Utrecht.

Brinkman, Roelf ‘in goede aarde vallen’ (2014)… Lees verder

Visie van organisaties

Protestantse visie op het kerkgebouw

Rooms-Katholieke visie op het kerkgebouw

Strategisch plan voor het religieus erfgoed

Task Force Toekomst voor kerkgebouwen

Expertmeeting leegstaande kerken

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Een toekomst voor kerken

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Handreiking aanpassen… Lees verder

Boeken en andere publicaties

Meer dan hout en steen

Onder redactie van Harry Bisseling e.a. Handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen

Als de kerk moet sluiten

Auteur: Wim van der Lee Een handleiding bij Christelijk Gereformeerde gemeenteopheffing

Het kerkgebouw als religieus erfgoed

Onder… Lees verder

Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief