Houd de kerk in uw midden!
   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Uit de praktijk

Op deze pagina worden voorbeelden uit de praktijk weergegeven die u inspiratie kunnen bieden voor het herbestemmen van kerken, kerklocaties en religieus erfgoed.

Herbestemming

Kerk blijft plek voor bezieling en bezinning, artikel Trouw 17-1-2017

Onderzoek herbestemming kerken en kerklocaties

Aanbevelingen herbestemming kerken en kerklocaties

Voorbeelden van herbestemde kerken

Herbestemming van roerend religieus erfgoed zie: Museum Catharijneconvent Utrecht.

Brinkman, Roelf ‘in goede aarde vallen’ (2014)… Lees verder

Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief