Houd de kerk in uw midden!
   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Kosten

Kerkelijk Waardebeheer heeft geen winstoogmerk en verricht als ANBI een aantal werkzaamheden om niet. Het betreft activiteiten op het gebied van kennisdeling: activiteiten die bijdragen aan bewustwording inzake het thema van de herbestemming van kerkgebouwen en aan de deskundigheidsbevordering van kerkelijke bestuurders en leidinggevenden. In dit verband worden (regionale) bijeenkomsten en workshops georganiseerd en is het boek Levende stenen verschenen.

 

Eerste gesprek gratis

Ook om niet is het eerste gesprek met de plaatselijke geloofsgemeenschap, om samen te bekijken of Kerkelijk Waardebeheer iets voor die kerk kan betekenen. Wanneer dit het geval is maken we een plan van aanpak en geven aan wat de kosten daarvan zijn.

 

Kosten plan van aanpak

De kosten betreffen het werk dat door de adviseurs wordt verricht. Er kan gewerkt worden op basis van een tevoren afgesproken prijs, of op urenbasis.

 

Revenuen naar kerkelijke organisatie

Kerkelijk Waardebeheer verdient niet aan het vastgoed, omdat wij niet handelen niet in vastgoed. We kopen direct noch indirect kerkelijke vastgoed en hebben dus geen eigen belang bij de uitkomst van beslissingen die de kerken nemen. Hierdoor kunnen we onafhankelijk, objectief en neutraal adviseren en gaan de revenuen naar de kerkelijke organisaties.

 

Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief