Houd de kerk in uw midden!
   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Kerkgebouw als motor voor verandering

Juist het kerkgebouw biedt kansen voor beweging. Fred Heidinga is ervan overtuigd: “De interactie tussen mensen en het gebouw kan zorgen voor een verandering in beleving, welbevinden en (soms) cultuur.” Dit heeft Fred vaak meegemaakt tijdens zijn jarenlange loopbaan in de zorgsector. “Door bijvoorbeeld een woonunit fysiek te veranderen kunnen mensen op een andere manier met elkaar omgaan of zich heel anders gaan voelen. Dit kan ook in kerkgebouwen.”

Drijfveren

Fred is jarenlang voor veel zorginstellingen werkzaam geweest met als portefeuille vastgoed. Een drietal drijfveren inspireerden hem hierbij en zijn ook voor zijn huidige werk voor Kerkelijk Waardebeheer van toepassing.

Werelden bij elkaar brengen

Allereerst was de huisvesting in de zorg in het verleden nogal eens abominabel. Het gebrek aan privacy in instellingen was vaak schrijnend en hij wilde graag een bijdrage leveren om dit te verbeteren. Ten tweede kon hij als professional vanuit de vastgoedsector altijd veel betekenen in de zorgsector. Veel zorgbestuurders en managers van zorginstellingen zijn niet voldoende ingevoerd in de specifieke wetten en eigenheid van de vastgoedwereld. Fred vond het fijn om beide werelden bij elkaar te kunnen brengen en echt iets toe te kunnen voegen. Iets wat duidelijk terugkomt bij zijn vastgoedadvieswerk voor kerken. Tot slot vindt hij de interactie tussen mensen en gebouwen fascinerend. Hij heeft ervaren dat als je iets aan een gebouw verandert, mensen zich heel anders kunnen gaan voelen. Een gebouw is vaak van invloed op elementen van de cultuur in een organisatie. Wat en hoe mensen dingen doen in een gebouw, bijvoorbeeld in gedrag, sfeer, beleving en communicatie.

Van instituut naar beweging

Bij nieuwbouw of verbouw heb je de mogelijkheid en de kans om dingen te veranderen of om een bepaalde synergie te bereiken. Ook bij kerken. Fred: “Een kerk wordt gezien als een instituut. En het kerkgebouw bevestigt dit. Veel kerken zijn alleen maar op zondag open, een uurtje in de week. Dit is geen effectief gebruik van het gebouw terwijl ze vaak wel op hele goede locaties zitten. Het is wenselijk dat het institutionele karakter van de kerk meer wordt ‘omgebogen’ naar de kerk als beweging. Door kerkgebouwen te transformeren en goed te kijken hoe je deze gebouwen anders kunt inzetten, zou je dit kunnen bereiken. ”

Allround

Vanaf 2000 is Fred werkzaam als zelfstandig professional maatschappelijk vastgoed. Met ingang van afgelopen september nu ook voor Kerkelijk Waardebeheer. Na zijn opleiding aan de Hogere Hotelschool in Maastricht en het volgen van een post hbo-opleiding bedrijfskunde in de avonduren, was hij o.a. werkzaam bij een psychiatrische instelling en gaf daar mede leiding aan het facilitaire bedrijf. De hoteldienst en de technische dienst waren hierin samengebracht en in deze functie kwam hij in aanraking met de portefeuille vastgoed. Een vakgebied dat hem onmiddellijk sterk boeide. Deze ontwikkeling zette zich voort als senior adviseur en projectmanager bij adviesbureau Plan en Projectpartners, en vervolgens als zelfstandige.

Praktische kijk

Ook door werkzaamheden als interimmanager heeft Fred zich inmiddels ontwikkeld tot allround vastgoedadviseur. Zijn zorgvuldige benadering waarbij het hele verhaal goed en duidelijk moet worden verteld en gehoord kenmerken hem hierbij. Fred is sterk in het ontwikkelen van een visie en het verwoorden hiervan. In plaats van puur technisch kijkt hij vooral ook praktisch naar gebouwen. Met een dienstverlenende instelling en een goed gevoel voor vormgeving.

Ervaringen

Deze praktische kijk heeft Fred ook in de eigen kerkgemeente al goed kunnen gebruiken. Als vrijwillig bestuurder heeft hij al eens van doen gehad met keuzes over te sluiten kerkgebouwen. De problematiek en ook de emoties die hierbij komen kijken zijn hem dus niet vreemd. Met zijn professionele achtergrond heeft hij een bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming hierover.

Toekomst van de kerkgebouwen

In hoeverre de kerk erin gaat slagen om een nieuwe zoekende beweging te gaan maken met de huidige groep betrokken kerkgangers is volgens Fred moeilijk te zeggen. Wel ziet hij een noodzaak van tegenwicht in de huidige maatschappij, waar kerken een belangrijke rol bij kunnen spelen. De maatschappij neigt momenteel naar oppervlakkigheid en egocentrisme. Fred: “Ik ben overtuigd van het feit dat er een beweging gaat ontstaan die meer bescherming aan de individuele mens biedt en daarmee wellicht ook kan zorgen voor een meer levensvatbare kerkgemeente.”

Huidige uitdaging

De kunst is om het nu goed te regelen voor de huidige groep kerkgangers en tegelijkertijd ook verbinding te zoeken met de groep die inmiddels is afgehaakt of de groep ‘spiritueel zoekenden’ die nog niet eerder met een kerk in aanraking is geweest. Kerkgebouwen kunnen hier een belangrijke rol in vervullen als een onderkomen voor de zoekende beweging. De sacraliteit van het kerkgebouw helpt daarbij. Het kerkgebouw kan de motor tot verandering zijn. Desalniettemin zal de hoeveelheid kerkgebouwen substantieel minder worden. Bij de kerkgebouwen die afgestoten worden kan men afhankelijk van de situatie kiezen voor een hoge opbrengst of men kan een maatschappelijk erfenis aan het gebouw meegeven. “Een zo gunstig mogelijke opbrengst voor de kerkgemeenschap, in materiële maar óók (en misschien zelfs vooral) in immateriële zin, is het doel van mijn werk.”

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief