Houd de kerk in uw midden!
   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Workshop “Uw kerkgebouw tiptop in orde?”

Uw kerkgebouw goed verzorgdKerkgebouwen zijn de meest zichtbare tekenen van religiositeit in de publieke ruimte. Een plek om het geloof te vieren, een plek die ook heel wat zorg met zich meebrengt. Zoals praktische zorg rond exploitatie en onderhoud, maar ook zorg met betrekking tot de bestemming van kerkgebouwen. Deze dingen vormen allemaal aandachtspunten voor de kerkelijke bestuurder.

Het besturen van een kerkelijke organisatie zoals een parochie of protestantse gemeente blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Zeker vandaag de dag niet, nu de kerkgebouwen veel aandacht vragen en gelovigen andere dingen lijken te willen dan kerken en hun bestuurders aanbieden. Hoe moet het dan verder met de kerkgebouwen, en hoe gaan we om met financiële tekorten? Wat willen de gelovigen die niet trouw elk weekend naar de vieringen komen?

In samenwerking met Donatus organiseert Kerkelijk Waardebeheer een workshop waarbij de verschillende onderwerpen aan de orde komen en wij met u, kerkbestuurders, aan het werk gaan. Het is de bedoeling dat u na afloop van de workshop voldoende mogelijkheden heeft om concreet aan de slag te gaan. U kunt uw vragen ter plekke of van tevoren inleveren.

Voor wie

Deze bijeenkomst is bedoeld voor kerkbestuurders. Om de bijeenkomst voor uw bestuurlijk werk extra nuttig te maken wordt aanbevolen om met meer mensen of het hele kerkbestuur deel te nemen. Zodat u daarna met elkaar goed verder kunt. Er is plaats voor maximaal 50 mensen, dus schrijf u tijdig in!

Informatie

De workshops worden in 2017 driemaal gehouden. De eerste bijeenkomst heeft in juni plaatsgevonden in Vught. Op 12 oktober is een bijeenkomst gehouden in Alphen a/d Rijn en de derde vindt plaats op 16 november in Amersfoort. Deelname is gratis.

Programma

15.00 uur Inloop, koffie en thee

15.30 uur  Start programma: inleidingen door

  • Kerkelijk Waardebeheer: ‘Kerkgebouwen, exploitatie en pastoraal beleid’
    Kerkgebouwen zijn primair geen objecten van vastgoed maar huizen van gebed, teken van Gods aanwezigheid. Door allerlei oorzaken wordt het steeds moeilijker om ze te exploiteren. Kerkelijk Waardebeheer zet het pastoraal beleid voorop en kijkt van daaruit naar de gebouwen. Kennis en ervaring wordt graag met u gedeeld.
  • Donatus: ‘Risicomanagement, organisatie, beheer en gebouwen’
    Verzekeren is goed, voorkomen is beter. Dit vraagt van bestuurders om bewustwording en om een actieve benadering. Een belangrijke rol is weggelegd voor de vele vrijwilligers die in en om het kerkgebouw actief zijn. Hoe kunnen zij goed begeleid worden om schade aan mensen en goederen te voorkomen?

16.30 uur Eerste workshopronde

Lucas Sluiter

 

1. Lucas Sluiter: ‘Het ontwikkelen van duurzaam gebouwenbeleid’
Kerkgebouwen moeten onderhouden worden en geëxploiteerd. Dat is een hele klus en daar kan het bestuur wel wat hulp bij gebruiken. Hoe pakt men dat goed aan, in tijden van krimp en teruggang? In deze workshop krijgt u van een ervaren vastgoeddeskundige tips en inspiratie.

 

2. Eric van Grieken: ‘Een waarde-volle kerk’

Kerken zijn de uitvinders van crowdfunding: de collecteschaal gaat wekelijks rond. Er zijn meer manieren te bedenken om de kosten van het kerkgebouw met anderen te delen en waarde aan het kerkgebouw toe te voegen. In deze workshop wordt nader ingegaan op alternatieve en innovatieve manieren om de opbrengsten kant te verbeteren.

 

 

17.30 uur  Soep en een broodje

18.00 uur  Tweede workshopronde

3. Petra Stassen: ‘Het creëren van draagvlak voor grote beslissingen’
Een kerkgebouw roept veel emoties op en dan valt het niet mee om als bestuurder de juiste beslissingen zorgvuldig te nemen. Draagvlak is van belang, maar: hoe zorgt men daarvoor? Uit de praktijk valt te leren en in deze workshop komen die ervaringen aan de orde.

 

Simon Kadijk4. Simon Kadijk: ‘Risico’s en leegstand’
Een kerkgebouw dat leeg staat is op veel manieren een probleem. Niet alleen is het treurig voor de parochianen en omwonenden, het kerkgebouw lijdt er ook onder. Leegstand brengt bovendien ook risico’s met zich mee. In deze workshop hoort u hoe leegstand beperkt kan worden en wat u moet doen als het onvermijdelijk toch aan de orde is.

 

19.00 uur  Afronding

Locatie

Op 16 november in de Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74,  Amersfoort

Aanmelden?

Deelname aan de workshop is gratis. In verband met de catering en het maximaal aantal deelnemers is aanmelding wel vereist. Verzeker u van deelname door onderstaand formulier even in te vullen.

Aanmelden workshop:

Uw kerkgebouw tiptop in orde?

 

Voor welke workshop wilt u zich aanmelden? (aankruisen s.v.p.) *

16 november in Amersfoort

 

Welke workshop-sessie kiest u in de eerste ronde? (aankruisen s.v.p.) *

nr.1: Het ontwikkelen van duurzaam gebouwen beleidnr.2: Een waarde-volle kerk

 

Welke workshop-sessie kiest u in de tweede ronde? (aankruisen s.v.p.) *

nr.3: Het creëren van draagvlak voor grote beslissingennr.4: Risico's en leegstand

* verplicht

MijnheerMevrouw

Voorletters *

Achternaam *

Adres *

Postcode + Woonplaats *

E-mail *

Telefoon *

Namens (kerk)organisatie *

Ik kom samen met *
personen

 

Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief