Kerkelijk Waardebeheer

Houd de kerk in uw midden!

   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Onderzoek: Kerkenvisies en de betekenis voor geloofsgemeenschappen

Hoe is de verhouding tussen religie en samenleving? En hoe kunnen we maatschappelijke ontwikkelingen en individueel gedrag beter begrijpen en analyseren? Deze onderwerpen staan centraal bij de Master Religious Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Jeroen Krijnen (24 jaar) is in 2017 begonnen aan deze master. Religie benadert hij hierbij vanuit een verscheidenheid aan perspectieven: sociaalwetenschappelijk, historisch, filosofisch en vergelijkend. Ik ben opgegroeid in Keulen alwaar ik op de lagere en middelbare school heb gezeten. Van 2013 tot 2016 heb ik de Bachelor Arts and Culture gevolgd aan de Universiteit Maastricht. Hier heb ik de invloed van kunst, literatuur, technologie en media op de westerse samenleving bestudeerd. Ik heb er een breed inzicht in culture ontwikkelingen verkregen.

 

Verhouding religie en samenleving

Na een tussenjaar als stagiair bij Centrum Management Maastricht en als bijlesdocent bij Qualibet Onderwijsbegeleiding Sittard, ben ik in 2017 begonnen met de Master Religious Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Ik studeer er het belang van identiteit, zingeving en levensbeschouwing voor een individu, een maatschappij of een cultuur. De verhouding tussen religie en samenleving staat bij deze opleiding centraal. Daardoor wordt de mogelijkheid geboden om maatschappelijke ontwikkelingen en individueel gedrag beter te begrijpen en te analyseren. Religie wordt hierbij benaderd vanuit een verscheidenheid aan perspectieven: sociaalwetenschappelijk, historisch, filosofisch en vergelijkend.

Kerkgebouw, een teken van identiteit

Naast de universitaire opleidingen ben ik sinds vele jaren actief als organist in verschillende parochies van het bisdom Haarlem-Amsterdam en het aartsbisdom Keulen. Ik geef graag alleen of met andere musici gestalte aan de liturgie, de functie waarvoor het kerkgebouw oorspronkelijk gebouwd werd. Ook buiten mijn werk als organist om stap ik graag een kerk binnen. Het is een plek waar ik van jongs af aan kom en waar ik me thuis voel. De aankleding van het gebouw, de vertrouwde beelden, de… Lees verder

Gezocht: Kerk(en)visie

In een volle Stevenskerk in Nijmegen werd op zaterdag 10 november 2018 een intentieovereenkomst getekend, waarmee het door Minister Engelshoven (OCW) gelanceerde project ‘Kerkenvisies’ feestelijk is gestart. Het project wordt geleid door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

 … Lees verder


meer nieuws →


Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief