Kerkelijk Waardebeheer

Houd de kerk in uw midden!

   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Gezocht: Kerk(en)visie

In een volle Stevenskerk in Nijmegen werd op zaterdag 10 november 2018 een intentieovereenkomst getekend, waarmee het door Minister Engelshoven (OCW) gelanceerde project ‘Kerkenvisies’ feestelijk is gestart. Het project wordt geleid door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

 

Kerkenvisie

Doelstelling van het project is om in lokale situaties met alle betrokkenen te bepalen welke kerkgebouwen er in de toekomst behouden (moeten) blijven. Door op tijd en meer te overleggen voorkomt men verrassingen en bereikt men wellicht dat de herbestemming van kerkgebouwen soepeler verloopt. Want daar ontbreekt het in de praktijk vaak aan.

 

Kerkeigenaren

In zes burgerlijke gemeenten worden hiertoe processen gestart met alle belanghebbenden. Dat zijn in de eerste plaats uiteraard (en vooral) eigenaren van kerkgebouwen: protestantse gemeenten en katholieke parochies. Deze werden in Nijmegen vertegenwoordigd door de heer mr. J.C.G.M. Bakker, voorzitter van de commissie kerkgebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO-k). De zes proefprojecten dienen ook ter lering en inspiratie voor andere gemeenten.

 

Schattingen

Tijdens de bijeenkomst werd stil gestaan bij de concrete opgave: om hoeveel kerkgebouwen gaat het eigenlijk? De schattingen lopen uiteen van 30 tot 80%, hetgeen toch meer op een slag om de arm lijkt. Hier wordt het interessant. Want: hoe komt het dat er zo’n grote marge wordt aangenomen? Dat heeft alles te maken met kerkvisies en met geld.

 

Kerkvisies

Onder kerkvisie verstaat men (in de kerken): de wijze waarop de Bijbelse Boodschap wordt beleefd en uitgedragen. Er bestaan in de christelijke kerken heel veel verschillende kerkvisies. Wie de kerk enkel tradtioneel ziet, als plek voor de zondagse liturgie, heeft in de toekomst veel minder kerkgebouwen nodig dan degenen die de kerk ook zien als plek van inspiratie, ontmoeting en gemeenschap. De vraag voor de nabije toekomst is voor kerken dan ook vooral: wat voor kerk wilt u… Lees verder

Kerkenvisies

Het plan van de Minister van OC&W om in elke burgerlijke gemeente een kerkenvisie te ontwikkelen, begint vorm te krijgen. Veel is nog onduidelijk, binnenkort zal de projectgroep van de RCE meer informatie over de concrete invulling gaan geven. Wel… Lees verder


meer nieuws →


Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief