Houd de kerk in uw midden!
   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Privacyregelingen aangescherpt

Op 25 mei a.s. geldt aangescherpte wetgeving inzake privacy. Deze wetgeving is het gevolg van Europese wetgeving en met name gericht op het indammen van de gevolgen die internet en automatische gegevensverwerking hebben op burgers. Ook Kerkelijk Waardebeheer verwerkt persoonsgegevens en heeft als een van haar doelstellingen: kennisdeling. In het kader daarvan worden regelmatig informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten verzonden.

Niet veel nieuws

Inhoudelijk is er relatief weinig ‘nieuw’ in de gewijzigde regelingen. Het recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens bestond al. Zoals ook de regel dat men als organisatie niet meer gegevens mag opslaan dan noodzakelijk is voor de doelstelling en dat men ze alleen daarvoor mag gebruiken. Met het plaatsen van foto’s diende de geportretteerde al langer akkoord te gaan.

Toch veel veranderingen

Wat nieuw is: elke organisatie die systematisch persoonsgegevens heeft, gebruikt, bewaart, is verplicht om aan te geven hoe men daarmee omgaat. Het gaat hier om zowel de kaartenbak als een digitale registratie. Hoe de organisatie daarmee omgaat is voortaan gemakkelijk vindbaar, dus bijvoorbeeld op de website van de organisatie. Nieuw is bovendien dat niet meer vanzelfsprekend kan worden aangenomen dat mensen instemmen met, of toestemming hebben gegeven tot, het gebruiken van persoonlijke gegevens. De toestemming moet ‘ondubbelzinnig’ zijn.

Geen vanzelfsprekendheid meer

Dit laatste is nu datgene waar we collectief van schrikken. Zeker in kerkelijke kring, waar men tot een gemeenschap behoort en waar een bepaalde manier van omgaan bekend en vertrouwd is, omdat men elkaar kent en gekend wil worden. De wetgeving komt dan tamelijk formeel en ‘onmogelijk’ over. Het weghalen van de vanzelfsprekendheid is een elementaire verandering, omdat de ‘bewijslast’ van toestemming bij de organisaties is komen te liggen.

Ergernis

Inmiddels is er wereldwijd een levendige handel in persoonsgegevens ontstaan. Overigens niet alleen digitaal (mails), maar ook per post ontvangen burgers en bedrijven informatie waar ze niet zelf om hebben gevraagd. Maatschappelijk is er onrust en ergernis over de macht van internet(bedrijven), de privacy van burgers en het nut van allerlei registraties. Er is zelfs een nieuw recht ontstaan: ‘het recht om vergeten te worden’, het recht om niet eindeloos met oude foto’s en gegevens op het internet te worden geconfronteerd, aan de verwijdering waarvan internetbedrijven mee moeten werken.

Beleid Kerkelijk Waardebeheer

Kerkelijk Waardebeheer verwerkt zeer beperkt gegevens en gebruikt in principe functionele adressen, dat wil zeggen: adressen van (kerkelijke) organisaties. Niet alle organisaties hanteren digitaal zulke functionele (en neutrale) adressen en in die gevallen gebruiken we de persoonlijke adressen die aan ons worden gegeven door de betrokkenen. Behalve organisaties kunnen mensen zich ook op persoonlijke titel inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dit vergt een actie van de betrokkene, daarbij worden naam, e-mailadres en (in het vervolg) de postcode genoteerd. Voor de nieuwsbrief kan men zich te allen tijde afmelden. De postcode wordt genoteerd omdat Kerkelijk Waardebeheer regionale bijeenkomsten organiseert, waarbij de uitnodiging dan gericht wordt aan de adressen in die buurt.

Hebt u vragen over ons privacy-beleid? Stel ze gerust!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief