Kerkelijk Waardebeheer

Houd de kerk in uw midden!

   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Proefschrift Herman Wesselink

Op donderdag 21 juni 2018 verdedigde Herman Wesselink aan de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn proefschrift, met de titel ‘Een sterke toren in het midden der stad. Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen’, en behaalde daarmee zijn doctorstitel. Gedurende de periode 2012-2017 verdiepte Herman Wesselink zich in kerkgebouwen uit de periode 1800 tot 1970. Hij ontwikkelde een database over de nog bestaande kerkgebouwen uit deze periode (gevisualiseerd op een digitale kaart van Geoplaza) en formuleerde een aantal criteria voor het behoud ervan.

Herman Wesselink was al jong geïnteresseerd in kerkgebouwen. Hij studeerde kunstgeschiedenis aan de VU, met als specialisatie architectuurgeschiedenis. Na het behalen van zijn bachelor volgde de master erfgoedstudies, tijdens welke hij zich toegelegde op vraagstukken rond de (her)bestemming van monumentale kerkgebouwen.

Vier criteria

Kennis van kerkgebouwen is noodzakelijk, zeker nu er veel op de nominatie lijken te staan om hun functie te verliezen en/of te verdwijnen. Herman Wesselink neemt in zijn proefschrift vier criteria op die volgens hem van belang zijn voor de waardering van een specifiek kerkgebouw. Het begint met twee bekende: de architectuur van het gebouw en de stedenbouwkundige ligging. Vervolgens noemt Herman Wesselink het interieur en de kerkhistorische betekenis.

Samenhang

Met deze laatste twee legt Herman Wesselink een verbinding tussen de materie en het spirituele. Kerkgebouwen én hun oorspronkelijke betekenis zijn in zijn visie gezamenlijk van belang als het gaat om waardering, toekomst en bescherming. Dit is een even ingewikkelde als interessante gedachte in een tijd die kerkgebouwen graag ziet als – weliswaar – objecten van religie, maar toch – vooral – als cultuurhistorisch van belang.

Sacraliteit

Tijdens de verdediging van zijn proefschrift bleek dat Herman Wesselink aanvankelijk het begrip ‘sacraliteit’ als criterium hanteerde, hetgeen hij in de uiteindelijke versie verving door het interieur op zich, dat al dan niet oorspronkelijk en… Lees verder

Pinksteren voor kerkgebouwen

Mevrouw Yvonne Zonderop schreef een zeer lezenswaardig boek dat iedereen die in de traditionele kerken actief is, betaald of onbetaald, zou moeten lezen. ‘Ongelofelijk’ is de titel, met als ondertitel   ‘over de verrassende comeback van religie’ (Prometheus, 2018).… Lees verder


meer nieuws →


Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief