Kerkelijk Waardebeheer

Houd de kerk in uw midden!

   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Verslag regionale bijeenkomst in Abdij Nieuw Sion 27-10-2016

Op 27 oktober 2016 begroet Peter Dullaert ons hartelijk in de abdij van Nieuw Sion in Diepenveen. Een groot complex dat sinds kort in handen is van een stichting die het gaat exploiteren. Hoe men dat precies gaat doen, wordt nu uitgedacht. Het is een project in uitvoering. Desondanks heeft men al veel aandacht gekregen en hebben zich ook veel mensen aangemeld die betrokken willen zijn.

 

Monniken

Peter vertelt over Benedictus, grondlegger van een aantal ordes, die de regel van evenwicht en matigheid invoerde en het bekende ora et labora, bid en werk. In Diepenveen vierde men in 1983 het 100-jarige bestaan van deze abdij. Daar kwamen destijds 10.000 bezoekers op af! Waren er in 1956 nog 60 monniken, recent waren het er nog 8. Zij besloten na veel en diepgaande gesprekken om de abdij te verlaten en elders opnieuw te beginnen.

Stilte en gebed

Na een gesloten biedingsprocedure werd de abdij door de initiatiefnemers die zich hadden verzameld in een stichting en de stichting IJssellanden verworven. De stichting IJssellanden was vooral geïnteresseerd in de landerijen, die men uiteindelijk doorverkocht aan een aantal boeren. De abdij en 4 ha grond wordt nu beheerd door de initiatiefnemers. Waar men het in elk geval over eens is, is dat deze plek een open plaats van stilte en gebed moet blijven. Het is een oecumenisch initiatief, de ene vraag is ‘Geloof je in Jezus Christus?’.

Haalbaarheid

Peter vertelt dat de stichting de abdij kon kopen vanwege particuliere steun en omdat het complex recent grootscheeps voor 3 miljoen euro is opgeknapt met hulp van de Provincie. Dit betekent dat het casco van het gebouw heel goed is. Een haalbaarheidsonderzoek van BOEi kwam tot de conclusie dat de beste herbestemming er een zou zijn ‘die zo dicht mogelijk tegen de huidige bestemming ligt’. Voor… Lees verder


meer nieuws →


Regionale bijeenkomsten
Kerkelijk Waardebeheer bijeenkomsten Wij komen naar u toe!
Reacties uit de praktijk

‘Positief verrassende uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van kerkrentmeesters PG Wageningen

‘Kerkelijk Waardebeheer heeft onze wereld goed begrepen’

Dominicanen Zwolle

‘Fijn, dat jullie organisatie de ‘stenen’ niet het belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht
Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief