Kerkelijk Waardebeheer

Houd de kerk in uw midden!

   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Pinksteren voor kerkgebouwen

Mevrouw Yvonne Zonderop schreef een zeer lezenswaardig boek dat iedereen die in de traditionele kerken actief is, betaald of onbetaald, zou moeten lezen. ‘Ongelofelijk’ is de titel, met als ondertitel   ‘over de verrassende comeback van religie’ (Prometheus, 2018). In dit handzame boekje beschrijft zij de waarde van religie en houdt zij een pleidooi om de religieuze erfenis te behoeden voor verdwijnen. Een van de redenen dat zij dit doet, is dat zij zich teweer wil stellen tegen politici die de ‘Joods-christelijke cultuur’ kapen voor eigen doelen. De vraag die zich opdringt, en waar in het boek en in interviews door mevrouw Zonderop geen antwoord op wordt gegeven, is of het religieuze erfgoed binnen of buiten de traditionele kerken kan of zal worden gecontinueerd. Kerkelijk Waardebeheer stimuleert kerken om dit van binnenuit te doen. De grote vraag is wel: hoe dan?

Pinksteren

Dat is wel een mooie vraag, zo rond Pinksteren. De leerlingen van Jezus vroegen het zich na zijn overlijden en Hemelvaart ook af, en zie: de Geest daalde op hen neer. Zij werden begeesterd en gingen op weg. De feitelijke situatie was niet veranderd, hun kijk daarop wel. Dat maakte hen zelfs wat vermetel en hieruit kunnen christenen nog steeds inspiratie putten. Dwars denken en tegen de tijdgeest in gaan is een van de sterkere kanten van het christelijk geloof. Maar eerst nog iets over het boek van mevrouw Zonderop.

Historie

In het boek neemt mevrouw Zonderop de lezer mee in een stuk kerkgeschiedenis. Na de scheiding van Kerk en Staat, hebben kerken zich sinds 1800 bezig gehouden met het organiseren van het sociale leven van hun gelovigen. In Nederland speelde dit zeer sterk en dit mondde uit in de verzuiling: denominaties leefden ieder in hun eigen ‘zuil’, zonder veel contact met anderen en ook zonder zich… Lees verder

Privacyregelingen aangescherpt

Op 25 mei a.s. geldt aangescherpte wetgeving inzake privacy. Deze wetgeving is het gevolg van Europese wetgeving en met name gericht op het indammen van de gevolgen die internet en automatische gegevensverwerking hebben op burgers. Ook Kerkelijk Waardebeheer verwerkt persoonsgegevens… Lees verder


meer nieuws →


Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief