Kerkelijk Waardebeheer

Houd de kerk in uw midden!

   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Kerkenvisies

Het plan van de Minister van OC&W om in elke burgerlijke gemeente een kerkenvisie te ontwikkelen, begint vorm te krijgen. Veel is nog onduidelijk, binnenkort zal de projectgroep van de RCE meer informatie over de concrete invulling gaan geven. Wel is bekend in welke gemeenten de pilot van de RCE zal plaatsvinden, dit zijn Amersfoort, Oss, Zaandam, Rotterdam, Ooststellingwerf en Sûd-West Fryslân.

Wat is het?

Wat een kerkenvisie is, is ook nog niet helemaal duidelijk. De ene keer betreft het ‘een inventarisatie van alle kerkgebouwen in een burgerlijke gemeente’, de andere keer gaat het om ‘een visie waaruit blijkt welke kerkgebouwen behouden blijven voor de eredienst en welke afgestoten kunnen worden’. Dat zijn nogal verschillende dingen. In alle gevallen wil de Minister dat een kerkenvisie betrekking heeft op álle kerkgebouwen, dus niet alleen de (Rijks)monumenten, van álle kerkgenootschappen.

Ervaring met kerkenvisies

Kerkelijk Waardebeheer heeft inmiddels vijf jaar ervaring met het maken van kerkenvisies. Niet voor verschillende geloofsrichtingen in één keer, maar voor protestantse of katholieke lokale kerken, die nadenken over de toekomst van hun kerkgebouwen. De insteek van Kerkelijk Waardebeheer is dat het niet primair om een vraag van vastgoed gaat, maar om een vraag van kerk-zijn. Hoe ziet de plaatselijke geloofsgemeenschap haar eigen toekomst en welk(e) gebouw(en) passen daarbij?, in die volgorde.

De evangelische Boodschap

De vraag welk kerkgebouw (eventueel in meervoud) een geloofsgemeenschap wil behouden heeft allerlei aspecten en is vooral een vraag naar de wijze waarop men de eigen Boodschap wil verspreiden. Wil men dat doen door zondagse vieringen en ‘verder niet zoveel activiteiten’, of wil men dat door ‘vieringen en veel andere activiteiten’ op grond van de christelijke opdracht zoals men die ter plekke ziet? Bij elke opvatting past een kerkgebouw. De vragen van kerken zijn altijd: welke gebouwen en hoe houden we dat… Lees verder


meer nieuws →


Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief