Kerkelijk Waardebeheer

Houd de kerk in uw midden!

   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Kerkgebouwen in het regeerakkoord

‘Monumenten, kunstwerken en archieven willen we beschermen en toegankelijk maken, ook met behulp van digitalisering. Speciale aandacht voor monumentale kerken, ook als die leeg komen te staan, is nodig. Er wordt geïnvesteerd in onderhoud en herbestemming. Particuliere monumentenbezitters blijven financieel gesteund worden. We trekken hier deze kabinetsperiode 325 miljoen euro voor uit.’

Een initiatief van D66 en CU

Het regeerakkoord besteedt op twee plaatsen aandacht aan kerken, en het voorgaande citaat is er een van. Weliswaar kort, maar: er is speciale aandacht voor monumentale kerken, ook als die leeg komen te staan. Deze aandacht vloeit voort uit een initiatief van D66 en CU, die zich in de aanloop naar de verkiezingen zorgen maakten over de toekomst van kerkgebouwen in Nederland. De vrees was dat zonder landelijk beleid diverse kenmerkende gebouwen aan willekeur ten onder gaan. Voor gebouwen die een Rijksmonumentale status hebben is dit overigens een zeer onwaarschijnlijk scenario. Ze zijn erkend belangrijk, vanwege hun historische, culturele, bouwkundige of andere waarde en los van de religieuze betekenis. Dit geldt niet voor de andere kerkgebouwen, waar het in het regeerakkoord niet over gaat. Ongeveer 40% van het totaal aantal kerkgebouwen in Nederland heeft de Rijksmonumentale status. De gemeentelijke en provinciale monumenten (ongeveer 15%) en overige kerkgebouwen blijven in het regeerakkoord vooralsnog uit het zicht. Voor deze gebouwen wordt de vraag: wat te doen om ze in stand te houden, steeds meer prangend. Geen vraag die de burgerlijke overheid gaat oplossen.

Frustratie

Langzaam maar zeker staan veel kerkgebouwen leeg. Leegstand is om heel veel redenen geen goede zaak. In de afgelopen periode heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed subsidie (70%) verstrekt voor onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden, de zogenaamde haalbaarheidsonderzoeken. In de praktijk blijkt dit middel feitelijk weinig oplossingen voor herbestemming dichterbij te brengen. Dat is jammer van het geld en de inspanning… Lees verder

Herbestemming is mensenwerk

Onder de projectnaam ‘Erfgoed telt’ werkt het Ministerie van OCW aan een stelselherziening Monumentenzorg. Allerlei organisaties die dit aangaat worden geraadpleegd, zoals de Federatie Instandhouding monumenten. Op 12 september 2017 vindt in dit verband in Amsterdam een expertmeeting plaats over… Lees verder


meer nieuws →


Boek: Levende Stenen
Workshops i.s.m. Donatus

Workshop: Uw kerkgebouw tiptop in orde?Uw kerkgebouw tiptop in orde?
16 november

Meld u hier aan
Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief