Kerkelijk Waardebeheer

Houd de kerk in uw midden!

   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Kerken in beweging: 5 factoren om in 2018 rekening mee te houden

Het einde van het jaar nadert, we kijken om en ook vooruit. In de donkerste tijd van het jaar vieren we Kerstmis, de voorbode van een nieuw begin. Een klein onschuldig kind waarmee God een nieuw begin maakt. Dat is het verhaal dat we elk jaar opnieuw vertellen en hoopvol vieren. In onze eigen levens zoeken we vooral continuïteit en nemen we onze zorgen, gedachten en gewoonten vaak ‘gewoon’ weer mee naar het volgende jaar. Dat geldt zeker ook voor kerkelijke organisaties, ferm gebouwd op tradities en met vaste rituelen en gebruiken. Veel daarvan zal altijd blijven, omdat het rechtstreeks met het geloof te maken heeft. Er zijn ook dingen omheen bedacht die plaats- en tijdgebonden zijn. Dáár is verandering mogelijk. Proberen aan te sluiten bij wat mensen beweegt is niet verkeerd.

Veel is er veranderd in de wereld om kerken heen. Hoe gaan zij daarmee om, wat is wijsheid en zijn kerkmensen in staat om iets nieuws te beginnen? Gelooft men dat dat echt kan en dat er behoefte is aan het verhaal dat ze vertellen? Men kan de moed soms wel verliezen, en toch. Allerlei activiteiten, gebaseerd op christelijke tradities, en opgenomen in nieuwe vormen trekken grote groepen mensen aan. Het verhaal van God met mensen gaat steeds weer verder.

Kerken voelen goed aan dat zij niet (meer) het monopolie hebben op dat verhaal. Dat is een ongemakkelijk gevoel. Waar kerken bovendien naar binnen gekeerd raken, levert dat weer een evenzo ongemakkelijk gevoel op bij de buitenwereld, die de kerken graag ‘te hulp’ komt. Wat weer als bedreigend wordt ervaren. Het is niet alléén maar een kwestie van communicatie. De bakker die uit onzekerheid geen brood meer bakt voelt zich ongemakkelijk als zijn klanten hem de recepten aanreiken. Bij de transformatie van kerkgebouwen spelen heel veel mensen, organisaties… Lees verder


meer nieuws →


Levende Stenen
Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief