Kerkelijk Waardebeheer

Houd de kerk in uw midden!

   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Verslag eerste workshop Uw kerkgebouw tiptop in orde?

Op donderdag 8 juni 2017 vond in Vught de eerste workshop plaats van de drie die Kerkelijk Waardebeheer dit jaar met Donatus organiseert over kerkgebouwen. Voor sommigen was nog even de vraag hoezo deze beide organisaties een workshop samen hielden, maar gaandeweg het programma werd wel duidelijk dat dit heel goed past. De organisaties delen natuurlijk hun achterban of doelgroep, beide zien het belang van ondersteuning en het bevorderen van deskundigheid van kerkbesturen.

 

‘Stenen’ of ‘mensen’?

Het gaat dan om vastgoed: de kerkgebouwen en overige gebouwen die een kerkelijke organisatie in eigendom heeft, en die beheerd moeten worden. Maar het gaat om meer. Het is noodzakelijk om beleid te maken, en dat begint met kennis over de manier waarop dingen werken, in elkaar zitten, en wat men er zelf aan kan doen om ervoor te zorgen dat kerken goed bestuurd worden. Bovenal gaat het om inspiratie voor pastoraal inhoudelijk beleid, want alle kerken worden geconfronteerd met vragen over de toekomst. De vraag is dan ook niet of men moet kiezen tussen ‘stenen’ of ‘mensen’, de vraag is hoe men deze beide facetten goed bij elkaar past.

 

Opzet

De opzet van de workshop is dat er eerst een plenaire bijeenkomst plaats vindt, met inleidingen door Petra Stassen (directeur Kerkelijk Waardebeheer) en Simon Kadijk (directeur Donatus). Daarna gaat men uiteen in vier kleinere groepen, met de bedoeling kennis op te doen, maar zeker ook om met elkaar in gesprek te gaan en ook daarin van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Met 35 mensen was de groep van het goede formaat. Uit de schriftelijke evaluatie die na afloop is gehouden valt op te maken dat men deze workshop zeer heeft gewaardeerd. Enkele verbeterpunten worden voor de volgende twee workshops die in het najaar worden gehouden meegenomen.

 

Kerkgebouwen in… Lees verder

Boekpresentatie ‘Kerken delen’

Het boekje ‘Kerken delen’ dat de Stichting Kerken in Nederland (SKIN), afdeling Rotterdam, op 31 mei 2017 in de Pniëlkerk in Utrecht presenteerde bevat een mooie beschrijving van elf voorbeelden van kerkgebouwen die zijn herbestemd. Na deze beschrijvingen volgen enkele… Lees verder


meer nieuws →


Herbestemmen in de praktijk

Kerkelijk Waardebeheer bijeenkomstenInformatiebijeenkomsten. Ook bij u in de regio: 22 en 29 juni!

Workshop i.s.m. Donatus 8 juni

Workshop: Uw kerkgebouw tiptop in orde? Uw kerkgebouw tiptop in orde? Lees hier het verslag

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief